Vin Alto Adige DOC

Vin Alto Adige DOC odlas på mellan 220 och 1000 m höjd vilket innebär klimatskillnader som gör det möjligt att odla 20 olika vinarter med idealiska förutsättningar.

DOC-märkningen är en kvalitetsgaranti för konsumenten och tilldelas viner producerade i en avgränsad del av Sydtyrolen för att intyga produktens ursprung och efterlevnad av stränga tillverkningsregler. De egenskaper som kännetecknar Vin Alto Adige DOC, som utgör 98 % av den sydtyrolska vinproduktionen, förklaras av specifika miljömässiga och mänskliga faktorer såsom produktionsområdenas terräng, odlingarnas höga kvalitetsnivå, den breda kompetensen om vin samt klimatförhållanden. De särskiljer sig speciellt för den utmärkta solinstrålningen och dessutom för stora temperatursvängningar genom alla årstidsväxlingar.

KÄNNETECKEN FÖR VIN FRÅN ALTO ADIGE:

  • produceras i ett avgränsat geografiskt område i Sydtyrolen, enligt en noggrann definition av zoner för vinodling, typer och vinarter.
  • följer kvalitetsstandarderna och tillverkningsreglerna, som definierats av den EU-godkända produktspecifikationen och efterlevs av Consortium Alto Adige Wines och övervakas av ett oberoende kontrollorgan gällande sammansättning av sorter, vinodling,vinframställning, karaktärsdrag vid konsumtion, förpackning och saluföring;
  • utmärker sig kvalitetsmässigt för sina grundaromer.

Garanterade produkter med certifieringarna SUB
och SGB som produceras i Sydtyrolen

Du måste vara myndig för att besöka europakvalitet.eu.

Vår webbplats innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Har du fyllt 25 år?