Südtiroler Apfel SGB

Det är kombinationen av ett stort antal soltimmar, kyliga nätter och låg nederbörd som ger Südtiroler Apfel SGB dess intensiva smak och starka färger.

EU har tilldelat SGB-beteckningen (skyddad geografisk beteckning) till hela 13 av de sydtyrolska äppelsorterna, en certifiering av kopplingen mellan produktens höga kvalitet och dess ursprungsplats, det vill säga Sydtyrolen. Südtiroler Apfel SGB särskiljer sig för stark färg och smak, kompakt fruktkött och lång hållbarhetstid. Dessa kvalitetsmässiga särdrag har en direkt koppling till det perfekta mikroklimat som finns i odlingsområdena och till det lokala produktionssystemets traditionella och naturliga metoder.

KÄNNETECKEN FÖR SÜDTIROLER APFEL SGB:

  • produceras i särskilda kommuner i Sydtyrolen av små familjejordbruk;
  • är resultatet av metoder med låg miljöpåverkan, såsom integrerad produktion eller ekologiskt jordbruk;
  • följer kvalitetsstandarderna och tillverkningsreglerna, som definierats av den EU-godkända produktspecifikationen och efterlevs av Südtiroler Apfelkonsortium och övervakas av ett oberoende kontrollorgan gällande skötsel av odlingar och mark, beskärning, bevattning, skörd, spårbarhet, bevarande, saluföring och förpackning;
  • dess kvalitet beror på den speciella kombinationen av gynnsamma klimatförhållanden och produktionstekniker som respekterar den omgivande miljön.

Garanterade produkter med certifieringarna SUB
och SGB som produceras i Sydtyrolen

Du måste vara myndig för att besöka europakvalitet.eu.

Vår webbplats innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Har du fyllt 25 år?