Europeisk kvalitetsmärkning
för jordbruksprodukter och livsmedel

Kvalitetsmärkningarna SUB och SGB är certifieringar som tilldelas av EU och syftar till att garantera livsmedelssäkerhet och produkternas geografiska ursprung, samt till att skydda miljön och traditionella tillverkningsmetoder.

S.U.B.
SKYDDAD
URSPRUNGSBETECKNING

SUB-märkningen tilldelas av EU till produkter vars produktionssteg, bearbetning och beredning sker i ett visst geografiskt område, med metoder som är typiska för lokala producenter och med råvaror från området i fråga. Det rör sig om produkter med en särart som till största delen eller uteslutande beror på deras geografiska ursprung. Produkter med SUB-märkning måste följa reglerna i respektive produktspecifikation och de ska vara märkta med SUB-logotypen ovan.

S.G.B.
SKYDDAD
GEOGRAFISK BETECKNING

SGB-märkningen identifierar produkter vars kvalitet eller anseende har koppling till platsen eller området där åtminstone ett av produktionsstegen – produktion, bearbetning och beredning – sker, även om de råvaror som används inte nödvändigtvis kommer från det geografiska området. Produkter med SGB-märkning måste följa reglerna i respektive produktspecifikation och de ska vara märkta med SGB-logotypen ovan.

Garanterade produkter med certifieringarna SUB
och SGB som produceras i Sydtyrolen

De fyra produkterna från Sydtyrolen visar på ett utmärkt sätt vad kvalitetskriterierna för livsmedelsproduktion inom Europeiska unionen innebär i teori och praktik, och de är centrala i ett aktivitetsprogram som har medfinansierats av Europeiska kommissionen och förverkligats i Italien, Nederländerna, Sverige och Tyskland i syfte att öka konsumenters kunskap om de europeiska jordbruksprodukternas värde.

Alla produkter

Du måste vara myndig för att besöka europakvalitet.eu.

Vår webbplats innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Har du fyllt 25 år?